Książka Historyczna Roku

„Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki. Wybór źródeł”,
pod redakcją Pawła Kęski

„Kroniki wojenne. Tom I (1939 - 1942) i Tom II (1943 - 1944)”,
Aurelia Wyleżyńska

„Ocaleni z ludobójstwa. Wspomnienia Polaków z Wołynia”,
wybór i opracowanie Joanna Karbarz-Wilińska, Bartosz Januszewski

„Podwójnie deportowani. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945 - 1951. Dokumenty i materiały”,
opracowanie Dmitriy Panto

„Gdy nieme groby przemawiają... Spuścizna katyńska”, t.1-5,
redakcja i opracowanie Danuta Jastrzębska-Golonka, Ewa Kowalska, Ewa Dulna-Rak, Katarzyna Ziębik

„Atlas Górnego Śląska 1919 - 1922. Wybór źródeł kartograficznych”,
wybór, wstęp i opracowanie Grzegorz Bębnik, Michał Mączka, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki

„Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki. Wybór źródeł”,
pod redakcją Pawła Kęski

„Kroniki wojenne. Tom I (1939 - 1942) i Tom II (1943 - 1944)”,
Aurelia Wyleżyńska

„Ocaleni z ludobójstwa. Wspomnienia Polaków z Wołynia”,
wybór i opracowanie Joanna Karbarz-Wilińska, Bartosz Januszewski

POKAŻ WIĘCEJ