Książka Historyczna Roku

„W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945”, red. Piotr Długołęcki

„Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości”, t. 1-2,
dr Andrzej Turkowski, dr Zbigniew Kwiecień

„Mam na Pana nowy zamach...”, t. 1-3,
wybór i oprac. Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki

„Za pierwszych Sowietów”,
red. Aleksander Smalianczuk

„Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 czerwiec – grudzień”,
oprac. dr Sławomir Dębski

„Dialog należy kontynuować… ”,
oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał

„W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945”, red. Piotr Długołęcki

„Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości”, t. 1-2,
dr Andrzej Turkowski, dr Zbigniew Kwiecień

„Mam na Pana nowy zamach...”, t. 1-3,
wybór i oprac. Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki

POKAŻ WIĘCEJ