Książka Historyczna Roku

„Gdy nieme groby przemawiają... Spuścizna katyńska”, t.1-5,
redakcja i opracowanie Danuta Jastrzębska-Golonka, Ewa Kowalska, Ewa Dulna-Rak, Katarzyna Ziębik

„Gdy nieme groby przemawiają... Spuścizna katyńska”, t. 1-5
redakcja i opracowanie Danuta Jastrzębska-Golonka, Ewa Kowalska, Ewa Dulna-Rak, Katarzyna Ziębik
Instytut Pamięci Narodowej

Publikacja jest hołdem złożonym ludziom walczącym o prawdę o zbrodni katyńskiej – popełnionej zgodnie z decyzją Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r., podpisaną przez Ławrientija Berię.