Książka Historyczna Roku

Jury

Skład Jury powołanego przez organizatorów:


Instytut Pamięci Narodowej
reprezentują:

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (ur. 1969) – profesor nauk humanistycznych (2014), nauczyciel akademicki, pracownik Instytutu Historii PAN, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Prorektor ds. Nauki) oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów Niemiec i Prus, relacji polsko – niemieckich w XIX i XX wieku, myśli politycznej i przemian kulturowych w Europie i Stanach Zjednoczonych w XIX i XX wieku. Autor kilkudziesięciu książek naukowych dotyczących tych zagadnień. Ostatnio opublikował: „Hohenzollernowie. Władcy Prus” (Warszawa 2022), „Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy” (Poznań 2019), „Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła” (Warszawa 2020); „Długi Kulturkampf. Niemieckie i pruskie wojny kulturowe przeciw Polsce 1795 – 1918” (Warszawa 2020), „Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei cywilizacji chrześcijańskiej” (Kraków 2021), „Prusy. Pięć wieków” (Warszawa 2020). Współautor serii podręczników do historii na poziomie gimnazjalnym „Przez tysiąclecia i wieki” (WSiP).Staże naukowe i pobyty stypendialne: Londyn (1995/96), Berlin (1998/1999). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003, 2007), Kierownik i uczestnik grantu NPRH (2016 – 2019 „Pierwsza niemiecka okupacja na ziemiach polskich 1914 – 1918”) oraz grantu NPRH (od 2021): „Antypolskie dyskursy w Republice Weimarskiej”. Członek Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz Rady Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej (od 2016 roku). Bezpartyjny. Nie sprawował i nie sprawuje żadnych urzędów publicznych na jakimkolwiek szczeblu.

Paweł Lisicki (ur. 1966) – publicysta, eseista , pisarz, redaktor naczelny „Do Rzeczy”. W latach 1991 – 1993 dziennikarz „Życia Warszawy”. Od 1993 r. był związany z „Rzeczpospolitą”, w latach 2006-2011 był jej redaktorem naczelnym. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika „Uważam Rze” (2011), a następnie miesięcznika „Uważam Rze Historia” (2012). W 2013 r. założył magazyn „Do Rzeczy. Tygodnik Lisickiego”, obecnie jedno z największych i najbardziej wpływowych pism konserwatywnych w Polsce. Jest jego redaktorem naczelnym i współwydawcą. Autor licznych zbiorów esejów, książek historycznych i filozoficznych. Za dwa zbiory esejów – Nie-ludzkiego Boga i Doskonałość i nędza otrzymał w 1998 r. nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego.
W latach 2013-2015 opublikował trylogię poświęconą początkom chrześcijaństwa. W 2017 r. wydał książkę biograficzną „Luter. Ciemna strona rewolucji”, w której przedstawił postać Lutra na tle panoramy XVI-wiecznej Europy. W 2015 roku napisał „Krew na naszych rękach?”, książkę opisującą relacje chrześcijańsko żydowskie oraz instrumentalne wykorzystywanie Holocaustu w dialogu z Kościołem. Istotną częścią książki jest opis stosunków Polaków i Żydów. W 2017 roku dostała ona nagrodę główną SDP. Wszystkie jego książki wywoływały spory, polemiki i dyskusje. Za książkę „Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu”, wydaną w 2020 roku dostał rok później Nagrodę Mackiewicza.  Publikował wywiady, analizy i komentarze polityczne m.in. we wszystkich najważniejszych polskich mediach.

 

Polskie Radio S.A.  reprezentują:

prof. dr hab. Andrzej Nowak – historyk i publicysta. Profesor zwyczajny UJ oraz Instytutu Historii PAN w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie historii politycznej i intelektualnej Europy Wschodniej, studiów nad pamięcią europejską oraz badań porównawczych nad imperiami. Wykładał historię Polski i Rosji m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, Duke, Chapel Hill), angielskich (Cambridge, Univ. College of London), japońskich, kanadyjskich. Członek Kolegium IPN; redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”. Od końca 1994 r. do końca 2012 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”, obecnie redaktor naczelny "Kwartalnika Historycznego". Opublikował ponad 30 książek, w łącznym nakładzie ponad 400 tys. egzemplarzy, a także blisko 200 artykułów i recenzji naukowych, jak również kilkaset artykułów prasowych. Od 2016 roku występuje w cotygodniowej audycji w Programie 1 Polskiego Radia – „Historia żywa”. Kawaler Orderu Orła Bialego. 


prof. dr hab. Marek Kornat – historyk, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Dziejów XX Wieku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w historii politycznej Polski i Europy w XX wieku; zagadnieniach sowietologii i totalitaryzmów; historii polskiej myśli politycznej, a przede wszystkim w dziejach dyplomacji polskiej XX wieku.

Telewizję Polską S.A. reprezentują:

dr Piotr Gontarczyk ‒ pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, Zainteresowania badawcze: historia komunizmu, stosunki polsko-żydowskie. Opublikował m.in. książki: Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty (2000); Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941‒1944 (2003); Tajny współpracownik „Święty”. Dokumenty archiwalne sprawy Mariana Jurczyka (2005). Współautor prac: Tajne oblicze GL-AL, PPR. Dokumenty, t. 1‒3 (1997, 1999); Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1‒2 (2008‒2009, 2015), Lech Wałęsa a SB. Przyczynek do biografii (2008); Afera „Żelazo” w dokumentach MSW i PZPR (2013) oraz ponad dwieście artykułów naukowych i publicystycznych na temat najnowszej historii Polski.

red. Piotr Semka – polski publicysta i dziennikarz. W 1985 został absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. W 1991 ukończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako licealista współpracował z Ruchem Młodej Polski.
Od 1980 uczestniczył w młodzieżowych protestach antyrządowych. W 1985 został publicystą podziemnej edycji pisma "Solidarność" Regionu Gdańsk. Podczas studiów działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był zatrzymywany i aresztowany przez organy władzy. W 1987 został skazany na karę grzywny za wznoszenie haseł antypaństwowych. W 1989 uczestniczył w kampanii wyborczej Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1989 współpracował z „Tygodnikiem Gdańskim”. Od 1991 do 1992 był dziennikarzem Telewizji Polskiej. Prowadził wraz z Jackiem Kurskim program „Refleks”, a w 1994 był wydawcą „Pulsu Dnia”. W 1994 zrealizował dla TVP film dokumentalny Wandea – sumienie Francji. Od 1991 do 1995 współpracował z „Tygodnikiem Solidarność”. W 2001 prowadził program „Piątka u Semki” w TV Puls. W 2004 był współautorem programu „Warto rozmawiać” w TVP. W 2006 został publicystą Rzeczpospolitej. Pisał również dla m.in.: „Gazety Polskiej”, „Życia”, „Dziennika”, „Przewodnika Katolickiego”, „Wprost”, kwartalnika „Christianitas” i „Uważam Rze” (2011–2012).
Od listopada 2012 do stycznia 2013 współpracował z tygodnikiem „W sieci”. Publikuje w tygodniku „Do Rzeczy” i „Rzeczpospolitej”. Od stycznia 2017 współprowadzący (wraz z Piotrem Cywińskim) audycji Magazyn Międzynarodowy w Polskim Radio Szczecin oraz współautor cyklu „Felieton całkiem niepolityczny”. Od 7 lutego 2018 członek Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Publikacje: Lewy czerwcowy (współautor: Jacek Kurski); Mówią Kaczyński, Macierewicz, Parys, Glapiński, Kostrzewa-Zorbas; Wojna światów, wybór Paweł Nowacki; Obrazki z wystawy; Lech Kaczyński Opowieść Arcypolska; Za, a nawet przeciw. Zagadka Lecha Wałęsy (Pierwsza krytyczna biografia Lecha Wałęsy 1980-2013), My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956; Lewy czerwcowy Recydywa?.

Narodowe Centrum Kultury reprezentują:


ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk – dyrektor Instytutu Nauk Historycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierownik katedry Historii Średniowiecza w tymże Instytucie. Prowadzi badania nad dziejami Mazowsza, polskim monastycyzmem i historią książki. Jest autorem ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz autorem lub współautorem 20 książek m. in.: Paweł Giżycki, biskup płocki (1439-1463) (Płock 1999); Stanisław Łubieński, pasterz, polityk i pisarz (1584-1640) (Kraków-Tyniec 2005); Opaci i przeorzy klasztoru oo. cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku (Kraków-Tyniec 2006), Księgozbiór klasztoru-eremu karmelitów bosych w Czernej od XVII do końca XIX wieku. Studium z dziejów kultury intelektualnej i duchowej (Kraków 2011); Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Właściciele, użytkownicy, bibliofile, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017. Należy do Towarzystwa Naukowego Płockiego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komitetu Nauk Historycznych PAN.


dr hab. Zbigniew Wawer