Książka Historyczna Roku

Regulamin

Regulamin głosowania czytelników na najlepszą książkę w 14. edycji Konkursu „Książka Historyczna Roku”

Regulamin głosowania czytelników na najlepszą książkę w 14. edycji Konkursu „Książka Historyczna Roku”

§ 1 

1. Organizatorami Konkursu „Książka Historyczna Roku” (zwanego dalej „konkursem”) są: Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa (zwana dalej TVP), Polskie Radio S.A., Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (zwane dalej PR SA), Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa (zwany dalej IPN) oraz Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa (zwane dalej NCK). 
2. Nagrody w Konkursie na „Książkę Historyczną Roku” przyznawane są na podstawie: 
    a) wyboru przez jury (w czterech kategoriach); 
    b) głosowania czytelników (w dwóch kategoriach) 
zgodnie z regulaminem Konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego.

Regulamin 14. Konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego

Regulamin 14. Konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1. 

1.   Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, na jakich odbywa się konkurs Książka Historyczna Roku, zwany dalej „Konkursem”.

2.   Organizatorami Konkursu oraz fundatorami nagród są: Telewizja Polska S.A. (dalej także jako „TVP”), Polskie Radio S.A. (dalej także jako „PR”), Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej także jako „IPN”) i Narodowe Centrum Kultury (dalej także jako „NCK”), zwani dalej łącznie „Organizatorami”.

3.   Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 227).