Książka Historyczna Roku

„Bronna Góra 1942 roku. Miejsce zagłady natychmiastowej na Polesiu”, Grzegorz Berendt

„Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982”, Grzegorz Majchrzak

„Syndrom Jałty. Polityka mocarstw wobec polskich kryzysów w latach 1968-1981”, Andrzej Kastory

„W poszukiwaniu nowego ładu”, Jarosław Tomasiewicz

„Odnowa tej Ziemi. I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Czerwiec 1979”, Paweł Skibiński

„Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym”,
Joanna Lubecka

„Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze”, Tomasz Sikorski, Adam Wątor

„Pańska, szlachecka,faszystowska.Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917-1945”,Tadeusz Paweł Rutkowski

„Polska wojskowa misja zakupów w Paryżu w latach 1919-1921”, Piotr Uwijała

„Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany”,
Anna Szczepańska-Dudziak

„Bronna Góra 1942 roku. Miejsce zagłady natychmiastowej na Polesiu”, Grzegorz Berendt

„Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982”, Grzegorz Majchrzak

„Syndrom Jałty. Polityka mocarstw wobec polskich kryzysów w latach 1968-1981”, Andrzej Kastory

POKAŻ WIĘCEJ