Książka Historyczna Roku

„Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja”, Mateusz Hübner

„Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego. Zamysł i realizacja”
Mateszu Hübner
Instytut De Republica

W literaturze przedmiotu informacje dotyczące zagadnień związanych z Funduszem Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego są rozproszone i fragmentaryczne – monografia autorstwa dr. Mateusza Hübnera to pierwsze kompleksowe ujęcie tego tematu. Publikacja ma układ chronologiczno-problemowy. Praca została podzielona na kilka części (zgodnie z porządkiem chronologicznym), w których opisano zarówno okoliczności poprzedzające powstanie Funduszu, pierwsze lata jego działalności, kierunki pracy w zakresie wspierania twórców kultury i nauki w okresie kryzysu gospodarczego, jak i transformacje organizacyjno-prawne tej instytucji, determinowane zmianami ustrojowymi i politycznymi. Autor podjął również próbę ustalenia dorobku Funduszu Kultury Narodowej oraz wyjaśnienia braku tej instytucji w powojennej polskiej polityce kulturalnej i naukowej.