Książka Historyczna Roku

Jubileuszowa edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury ogłaszają jubileuszową dziesiątą edycję konkursu „Książka Historyczna Roku”. Konkurs ma popularyzować dzieje Polski XX wieku oraz promować czytelnictwo książek historycznych.

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury już dziesiąty raz ogłaszają konkurs „Książka Historyczna Roku”.

Od tegorocznej edycji rywalizacja o nagrodę im. Oskara Haleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach:

- najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku;
- najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku;
- najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski
i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi,
w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami;
- najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach
o charakterze naukowym.

Laureaci nagrody im. Oskara Haleckiego w kategoriach: najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski
i Polaków w XX wieku oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie powołane przez organizatorów ośmioosobowe Jury wybierze spośród nadesłanych książek te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim etapie Jury wybierze maksymalnie 10 książek z każdej kategorii, natomiast w trzecim - swoich zwycięzców spośród tytułów nominowanych wskażą zarówno jurorzy, jak i czytelnicy, którzy od 2 do 31 października 2017 r. będą mogli wybrać - w drodze internetowego głosowania – najlepsze książki w obydwu kategoriach.Nagrody w dwóch ustanowionych po raz pierwszy w tym roku kategoriach przyzna Jury.

W Jury zasiadają: prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Antoni Dudek,dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, dr Piotr Gontarczyk, prof. dr hab. Jan Rydel oraz dr hab. Bożena Szaynok.

Fundatorami nagród są organizatorzy: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.

Do konkursu mogą być
zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor – jeden.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 15 lipca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Książki zgłoszone po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.