Książka Historyczna Roku

Regulamin

Regulamin głosowania czytelników na najlepszą książkę w 12. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Regulamin głosowania czytelników na najlepszą książkę w 12. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

§ 1.

1. Organizatorami Konkursu „Książka Historyczna Roku” (zwanego dalej „konkursem”) są:
Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa (zwana dalej TVP), Polskie Radio S.A., Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (zwane dalej PR SA), Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa (zwany dalej IPN) oraz Narodowe Centrum Kultury,
ul. Płockiej 13, 01-231 Warszawa (zwane dalej NCK).
2. Nagrody w konkursie na „Książkę Historyczną Roku” przyznawane są na podstawie:
a) wyboru przez jury (w czterech kategoriach);
b) głosowania czytelników (w dwóch kategoriach).

Regulamin 12. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Regulamin 12. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”


NAGRODA

§ 1.

1. Nagrody im. Oskara Haleckiego dla Autora/Autorów w konkursie „Książka Historyczna Roku” są ustanowione
w celu badania i popularyzowania dziejów Polski, a także w celu promowania czytelnictwa książek historycznych.
2. Organizatorami konkursu „Książka Historyczna Roku” zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorami nagród są Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.
3. Nagrody w Konkursie są przyznawane za książkę historyczną w sześciu kategoriach:
1) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury,
2) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury,
3) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku - przyznawana na podstawie głosowania czytelników,
4) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku - przyznawana na podstawie głosowania czytelników,
5) najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury,
6) najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym - przyznawana na podstawie wyboru przez Jury.
4. Nagrodę stanowią:
1) statuetka, dla każdego z laureatów kategorii określonych w § 1 ust. 3,
2) nagroda pieniężna w wysokości po 20.000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto) dla laureatów każdej z kategorii określonej w § 1 ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2 oraz nagroda pieniężna w wysokości po 10.000 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) dla laureatów każdej z kategorii określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5 i pkt. 6
5. Łączna kwota nagród pieniężnych wynosi 80.000 złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto).
6. Nagroda może być przyznana autorowi/współautorom tylko jednej książki w danej kategorii.
7. W Konkursie mogą być przyznane również wyróżnienia o charakterze honorowym autorowi/współautorom książek wyłonionych spośród książek nominowanych w sześciu kategoriach konkursowych, o których mowa w ust. 3.