Książka Historyczna Roku

O konkursie

Rusza 12. edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”

Rusza 12. edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury już po raz dwunasty ogłaszają konkurs „Książka Historyczna Roku”. Rywalizacja o nagrodę im. Oskara Haleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach:

- najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku;
- najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku;
- najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami;
- najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą  spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Historyk to nie tylko humanista...

Historyk to nie tylko humanista...

– Historyk to jest nie tylko humanista, ale ten, który łączy nauki techniczne. Konstrukcja musi być solidna, stabilna tak, jak dobre fundamenty bloku i dopiero wtedy powstaje jakiś budynek, którego zwieńczeniem jest na przykład nagroda – powiedział Andrzej Chwalba, jeden z laureatów tegorocznego konkursu Książka historyczna roku.

Książka historyczna roku wybrana po raz jedenasty!

Książka historyczna roku wybrana po raz jedenasty!

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w czterech kategoriach. Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a 31 maja 2018 r. Od 1 do 31 października konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe, w ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” jury nagrodziło pracę Witolda Bagieńskiego pt. „Wywiad Cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961,
t. 1-2”.
Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała książka autorstwa Mariusza Bechty i Wojciecha Muszyńskiego „Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956”.

Książka historyczna roku wybrana po raz dziesiąty!

Książka historyczna roku wybrana po raz dziesiąty!

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w czterech kategoriach. Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy
1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe, w ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”.
Od 2 do 31 października 2017 r. na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl prawidłowo zagłosowało 7 tys. 553 czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” jury wyróżniło pracę Ryszarda Tomczyka i Barbary Patlewicz „Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, T.I, T.II”. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Michałowi Pszczółkowskiemu za „Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II RP (1921-1939)”. Praca zyskała uznanie czytelników, zdobywając na stronie internetowej 2 948 głosów.

Książka historyczna roku 2016

Książka historyczna roku 2016

Jakub Tyszkiewicz, Bartłomiej Szyprowski, Cezary Łazarewicz, Wojciech Hausner i Marek Wierzbicki zostali laureatami 9. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Laury zostały wręczone podczas gali w siedzibie TVP. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Laureaci VIII edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Laureaci VIII edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach. Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 30 czerwca 2015 r. Konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe, w ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”. Od 1 do 31 października 2015 r. na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl prawidłowo zagłosowało 14 tys. 341 czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” jury wyróżniło pracę Kazimierza Krajewskiego Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Maciejowi Gawlikowskiemu i Mirosławowi Lewandowskiemu za publikację No Future! Historia krakowskiej FMW. Praca zyskała uznanie czytelników, zdobywając na stronie internetowej 4 tys. 385 głosów.

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” jury uhonorowało pracę Igora Janke. Twierdza. Solidarność walcząca - podziemna armia. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała pozycja autorstwa Agaty Mirek Trudne lata. Wielkie Dni. Zakony żeńskie w PRL, która uzyskała 4 tys. 106 głosów.

„Książki Historyczne Roku” zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, prof. dr hab. Adam Dobroński, prof. dr hab. Andrzej Nowak oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.

Wręczenie nagród o łącznej wartości 60 tys. zł odbyło się 13 listopada podczas uroczystości w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

Jubileuszowa edycja konkursu „Książka Historyczna Roku” - GŁOSOWANIE CZYTELNICZE

Jubileuszowa edycja konkursu „Książka Historyczna Roku” - GŁOSOWANIE CZYTELNICZE

Powołane przez organizatorów jury, pod przewodnictwem prof. dr hab. Antoniego Dudka, wybrało 20 książek, spośród których wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach:„Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” oraz „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”.

Czytelnicy będą mieli możliwość głosowania na „Książkę Historyczną Roku” w obu kategoriach za pośrednictwem strony internetowej. Wybrane przez nich tytuły, które w danej kategorii uzyskają najwięcej głosów, zdobędą specjalną nagrodę. W ten sposób pozycje wytypowane przez czytelników dołączą do zwycięskich książek wybranych przez jurorów. Głosowanie czytelników rozpocznie się 2 października o godzinie 12.00 i potrwa do 31 października br.

Jubileuszowa edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”

Jubileuszowa edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury już dziesiąty raz ogłaszają konkurs „Książka Historyczna Roku”.

Od tegorocznej edycji rywalizacja o nagrodę im. Oskara Haleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach:

- najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku;
- najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku;
- najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski
i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi,
w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami;
- najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach
o charakterze naukowym.

Laureaci nagrody im. Oskara Haleckiego w kategoriach: najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski
i Polaków w XX wieku oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie powołane przez organizatorów ośmioosobowe Jury wybierze spośród nadesłanych książek te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim etapie Jury wybierze maksymalnie 10 książek z każdej kategorii, natomiast w trzecim - swoich zwycięzców spośród tytułów nominowanych wskażą zarówno jurorzy, jak i czytelnicy, którzy od 2 do 31 października 2017 r. będą mogli wybrać - w drodze internetowego głosowania – najlepsze książki w obydwu kategoriach.Nagrody w dwóch ustanowionych po raz pierwszy w tym roku kategoriach przyzna Jury.

W Jury zasiadają: prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Antoni Dudek,dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, dr Piotr Gontarczyk, prof. dr hab. Jan Rydel oraz dr hab. Bożena Szaynok.

Fundatorami nagród są organizatorzy: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.

Do konkursu mogą być
zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor – jeden.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 15 lipca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Książki zgłoszone po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

Laureaci VII edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Laureaci VII edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach. Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2013 r. a 30 czerwca 2014 r. Konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe, w ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”. Od 1 do 31 października 2014 r. na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl prawidłowo zagłosowało 13 tys. 795 czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” jury wyróżniło pracę Tytusa Jaskułowskiego Przyjaźń, której nie było. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD wobec MSW 1974-1990. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Markowi Jedynakowi za publikacjęNiezależni kombatanci w PRL. Praca zyskała uznanie czytelników, zdobywając na stronie internetowej 4 tys. 683 głosy.

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” jury uhonorowało pracę Moniki Agopsowicz Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała pozycja autorstwa Jarosława Wróblewskiego Zośkowiec, która uzyskała 3 tys. 832 głosy.

„Książki Historyczne Roku” zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, prof. dr hab. Adam Dobroński, prof. dr hab. Andrzej Nowak oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.

Wręczenie nagród o łącznej wartości 60 tys. zł odbyło się 6 listopada podczas uroczystości w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

Laureaci VI edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Laureaci VI edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Zgodnie z regulaminem konkursu jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach. Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2012 r. a 30 czerwca 2013 r. Konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe, w ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”. Od 1 do 31 października 2013 r. na stronie ksiazkahistorycznaroku.pl prawidłowo zagłosowało 10 472 czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” jury wyróżniło pracę Patryka Pleskota Kłopotliwa Panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec Solidarności na tle stosunków z PRL 1980-1989. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Sławomirowi Cenckiewiczowi, Adamowi Chmieleckiemu, Januszowi Kowalskiemu, Annie K. Piekarskiej za publikację Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005. Praca zyskała uznanie czytelników, zdobywając na stronie internetowej 4 665 głosów.

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” jury uhonorowało pracę Marka Żebrowskiego Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała pozycja autorstwa Marka A. Koprowskiego Wołyń epopeja polskich losów 1939-2013 akt I, akt II, która uzyskała 2 753 głosy.

Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Franaszka zdecydowało o przyznaniu wyróżnienia specjalnego za książkę Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956 przygotowaną pod redakcją Tomasza Łabuszewskiego. Jest to pierwsze tego typu wyróżnienie w historii konkursu.

„Książki Historyczne Roku” zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, prof. dr hab. Adama Dobroński, prof. dr hab. Andrzej Nowak oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.

Wręczenie nagród o łącznej wartości 60 tys. zł odbyło się 15 listopada podczas uroczystości w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.