Książka Historyczna Roku

„Moi ważni. Portrety prywatne”,
Barbara Gruszka – Zych

„Romuald Spasowski. Spowiedź ambasadora”,
opracowanie i redakcja Mariusz M. Brymora

„Leon Babiński. W służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wspomnienia”, wstęp i redakcja naukowa Janusz Faryś, Henryk Walczak

„Walery Sławek. Wspomnienia zebrane”,
wstęp i opracowanie Paweł Samuś

„Józef Rokicki. Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia”, wstęp i opracowanie Krzysztof Kosiński

„Zapiski ze zbuntowanego miasta”,
Ewa Giereszewska – Vogels

„Na wygnańczym szlaku z Polski do Polski. Wspomnienia siostry Laurety (Zofii) Wilczyńskiej z lat II wojny światowej i wczesnego powojnia”, opracowanie Joanna Lusek

„Moi ważni. Portrety prywatne”,
Barbara Gruszka – Zych

„Romuald Spasowski. Spowiedź ambasadora”,
opracowanie i redakcja Mariusz M. Brymora

„Leon Babiński. W służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wspomnienia”, wstęp i redakcja naukowa Janusz Faryś, Henryk Walczak

POKAŻ WIĘCEJ