Książka Historyczna Roku

„Za pierwszych Sowietów”,
red. Aleksander Smalianczuk

„Za pierwszych Sowietów” Pogranicze polsko-białoruskie w latach 1939-1941 w relacjach ustnych mieszkańców Białorusi
red. Aleksander Smalianczuk
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Władzę sowiecką, która wraz z Armią Czerwoną przyszła do województw północno-wschodnich II Rzeczypospolitej – na Białoruś Zachodnią, ludzie starsi przeważnie nazywają „pierwszymi Sowietami”, w odróżnieniu od władzy ustanowionej w 1944 roku po okupacji niemieckiej („drudzy Sowieci”). 


Książka zawiera relację 107 świadków tych tragicznych wydarzeń. Dzięki nim poznajemy losy zarówno Białorusinów, jak i Polaków, Żydów – świat zwykłego człowieka uwikłanego w wir wojny 
i zbrodniczy system sowiecki.