Książka Historyczna Roku

Jubileuszowa edycja konkursu „Książka Historyczna Roku” - GŁOSOWANIE CZYTELNICZE

Jury Konkursu „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego wybrało 20 książek, które zakwalifikowano do III etapu. Konkurs organizowany jest po raz dziesiąty przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Jest to kolejna edycja z tak dużą liczbą zgłoszonych publikacji – 108 książek, które nadesłały wydawnictwa i rektorzy szkół wyższych. Od 2 października czytelnicy będą mogli głosować na wybrane tytuły za pośrednictwem strony www.ksiazkahistorycznaroku.pl

Powołane przez organizatorów jury, pod przewodnictwem prof. dr hab. Antoniego Dudka, wybrało 20 książek, spośród których wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach:„Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” oraz „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”.

Czytelnicy będą mieli możliwość głosowania na „Książkę Historyczną Roku” w obu kategoriach za pośrednictwem strony internetowej. Wybrane przez nich tytuły, które w danej kategorii uzyskają najwięcej głosów, zdobędą specjalną nagrodę. W ten sposób pozycje wytypowane przez czytelników dołączą do zwycięskich książek wybranych przez jurorów. Głosowanie czytelników rozpocznie się 2 października o godzinie 12.00 i potrwa do 31 października br.

W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” swój głos można oddać na następujące tytuły:

1. „Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm", Przemysław Gasztold; Wydawnictwo Naukowe PWN
2. „Gajcy. W pierścieniu śmierci", Stanisław Bereś; Wydawnictwo Czarne
3. „Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)", Martyna Grądzka-Rejak; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Wydawnictwo Wysoki Zamek
 4. „Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, T. I, T. II", Ryszard Tomczyk, Barbara Patlewicz; Wydawnictwo ZAPOL
5. „Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej", Sebastian Pawlina; Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 6. „Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej", Piotr H. Kosicki; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie
7. „Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II RP (1921-1939)", Michał Pszczółkowski; Dom Wydawniczy Księży Młyn
8. „Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant", Justyna Dudek; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
9. „Pod znakiem Króla Daniela. OUN - B i UPA na Lubelszczyźnie 1944-1950", Mariusz Zajączkowski; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
10. „Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja”, Konrad Paduszek; Wydawnictwo LTW

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” można głosować na następujące książki:

 1. „Zdrajcy Wyklętych", Szymon Nowak; Wydawnictwo FRONDA.PL
2. „Polakom i psom wstęp wzbroniony. Niemiecka okupacja Kraju Warty”, Piotr Świątkowski; Dom Wydawniczy "REBIS"
3. „Wyklęta armia. Odyseja żołnierzy Andersa", Kacper Śledziński; Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
4. „Afazja Polska 2", Przemysław Dakowicz; Wydawnictwo SIC
5. „W pisarskim czyśćcu. Sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy", Krzysztof Masłoń; Wydawnictwo ZYSK i S-KA
6. „Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego", Grzegorz Piątek; Grupa Wydawnicza Foksal
7. „Obława na wyklętych. Polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych", Tadeusz M. Płużański; Wydwanictwo Replika
8. „1956. Przebudzeni", Piotr Bojarski; Wydawnictwo Agora
9. „Salon. Niezależni w „świetlicy” Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego”, koncepcja: Zbigniew Gluza, wybór i oprac. Katarzyna Przyborska, Marta Markowska; Ośrodek KARTA
10. „Wołyń '43", Grzegorz Motyka, Wydawnictwo Literackie

Wyboru zwycięskich książek w kategorii „Najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX” wieku oraz w kategorii „Najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku” dokona Jury Konkursu.

 Laureaci otrzymają statuetki i nagrody pieniężne, których fundatorami są: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada w siedzibie Telewizji Polskiej.

Konkurs „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego ma na celu popularyzowanie najnowszych dziejów Polski oraz krzewienie czytelnictwa książek historycznych.