Książka Historyczna Roku

„Kazimierz Leski „Bradl” 1912 – 2000”,
Andrzej Kraska – Lewalski

„Kazimierz Leski „Bradl” 1912 – 2000”
Andrzej Kraska – Lewalski
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Dwudziestego pierwszego czerwca 2022 r. przypadła 110. rocznice urodzin Kazimierza Leskiego „Bradl”, postaci nietuzinkowej, wielu talentów i zainteresowań. Prezentowana od października 2022 r. wystawa w ossolińskim Ogrodzie Barokowym i dołączony do niej katalog to kolejne kroki w celu przybliżenia tej zasłużonej dla najnowszej historii Polski osoby.

To niezwykle ciekawa i barwna postać: inżynier, konstruktor okrętów, pilot, uczestnik kampanii polskiej 1939 r., członek wywiadowczej organizacji Muszkieterzy, żołnierz Armii Krajowej, kurier, powstaniec warszawski, więzień, pracownik naukowy, społecznik oraz autor książek i artykułów.