Książka Historyczna Roku

„Leksykon Panteonu Górnośląskiego”,
Aleksandra Kłos-Skrzypczak, ks. Henryk Olszar

„Leksykon Panteonu Górnośląskiego”
Aleksandra Kłos-Skrzypczak, ks. Henryk Olszar
Księgarnia św. Jacka

Chcielibyśmy, aby Leksykon Panteonu Górnośląskiego, mając walor edukacyjny i wychowawczy, trafił do rąk młodego pokolenia. Oby na jego zapisanych stronach znalazło ono dobre przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze – murach przyszłej placówki muzealnej śląskiej katedry, jak również mogło tam formować intelekt i hierarchię wartości, wrażliwość, gusta artystyczne, poczucie własnej tożsamości, poszanowanie tradycji i kultury – piszą redaktorzy Leksykonu.

„Leksykon Panteonu Górnośląskiego”, zrealizowany w ramach projektu badawczego „ Panteon Górnośląski – badania naukowe”, który – jak pisała w swojej recenzji dr hab. Łucja Marek – scala w jednym miejscu biogramy postaci związanych z różnymi środowiskami społecznymi, narodowymi, wyznaniowymi, politycznymi, zjednoczonych w idei pracy na rzecz Śląska ora Polski, do której on powrócił. 

Leksykon zawiera owych biogramów niemalże sto sześćdziesiąt. Pracowało nad nimi ponad czterdziestu autorów reprezentujących różne instytucje i środowiska. 

Cieszy fakt, jak podkreśla drugi z recenzentów – ks. dr hab. Piotr Górecki, że w gronie zasłużonych Ślązaków znajdują się nie tylko osoby urodzone na Śląsku, ale także pochodzące z różnych zakątków Polski i Europy, zaangażowane dla dobra tego pięknego skrawka ziemi. 

Nakład „Leksykonu Panteonu Górnośląskiego” zostanie wkrótce rozdysponowany do różnego rodzaju instytucji kultury, ośrodków historycznych, muzeów, bibliotek itp. przez jego twórców. 

Książka została wydana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG w projekcie pt. „Panteon Górnośląski – badania naukowe”.