Książka Historyczna Roku

„Prymas Stefan Wyszyński w realiach PRL”,
Rafał Łatka

„Prymas Stefan Wyszyński w realiach PRL”
Rafał Łatka
Instytut De Republica

Na temat życia i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego powstało już wiele prac o charakterze biograficznym, źródłowym czy popularnonaukowym. Książka – autorstwa dr. hab. Rafała Łatki – będąca efektem jego wieloletnich badań i analiz źródłowych, dotyczących działalności Kościoła katolickiego w Polsce po 1945 r., w sposób całościowy przedstawia podejście Prymasa Tysiąclecia do rzeczywistości społeczno-politycznej PRL.

W publikacji znalazło się wiele cytatów z wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego – szczególnie tych szerzej nieznanych lub nigdy nie przytaczanych. Praca ma charakter eseju historycznego i została napisana w przystępny sposób.