Książka Historyczna Roku

„Bronna Góra 1942 roku. Miejsce zagłady natychmiastowej na Polesiu”, Grzegorz Berendt

„Bronna Góra 1942 roku. Miejsce zagłady natychmiastowej na Polesiu”
Grzegorz Berendt
Muzeum II Wojny Światowej

W najnowszej książce autorstwa prof. Grzegorza Berendta szczegółowo przeanalizowano mało znany, lecz tragiczny los tysięcy osób zgładzonych na terenie zachodniego Polesia w 1942 r. Publikacja stanowi cenne uzupełnienie wiedzy na temat zbrodniczych działań Niemców na Kresach Wschodnich. 


Tytułowa wieś i stacja kolejowa – obecnie leżące na terytorium Białorusi, kilkanaście kilometrów od Berezy Kartuskiej – dla zdecydowanej większości Polaków są niemal nieznane. Tymczasem miejsca te w równym stopniu zasługują na pamięć, podobnie jak wiele innych, które zapisały się w historii ze względu na zbrodniczą działalność okupantów i tragiczną przeszłość ich ofiar. W roku 1942 Bronna Góra była miejscem kaźni dla tysięcy cywilów, głównie pochodzenia żydowskiego. Trudno oszacować liczbę pomordowanych, choć może ona sięgać około 30 tysięcy osób. 

Jak zaznacza w recenzji publikacji dr hab. Jerzy Grzybowski, […] stan naszej wiedzy na temat zagłady Żydów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej pozostawia wiele do życzenia. Tym bardziej więc niniejsza książka stanowi cenne uzupełnienie dotychczasowych informacji o działaniach niemieckiej machiny antysemickiej eksterminacji na wschodnich terenach Polski zajętych przez okupantów. W trzech rozdziałach szczegółowo opisano osoby sprawców, działania aparatu represji, ofiary zbrodni w Bronnej Górze i samo miejsce kaźni. Całość opracowania uzupełniają aneksy źródłowe i materiały fotograficzne.