Książka Historyczna Roku

„Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze”, Tomasz Sikorski, Adam Wątor

„Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze”
Tomasz Sikorski, Adam Wątor
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Neriton

W liczącej niemal 700 stron publikacji, autorzy dogłębnie przeanalizowali historię podejmowanych na różnych płaszczyznach działań Ligii Narodowej na kresach zachodnich. Znajdziemy w niej opisy funkcjonowania zarówno znajdujących się pod wpływem Ligi znanych organizacji krzewiących polskość, takich jak Towarzystwo Czytelni Ludowych czy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, ale także mniej znanych środowisk, rzadko kojarzonych z narodowcami, takich jak ruch śpiewaczy czy ruch abstynencki. 


Historycy szczecińscy napisali dzieło wybitne, wielowątkowe, przedstawiające dzieje LN wszechstronnie, odkrywając fakty dotąd nieznane, wykorzystując przy tym ogrom zróżnicowanego materiału źródłowego i literatury przedmiotu (…) możemy mówić o monografii wręcz pionierskiej, stanowiącej cenne uzupełnienie legendarnej już pracy Stanisława Kozickiego. (fragment recenzji prof. Witolda Wojdyły) 

Autorzy szeroko opisują działalność wywodzącego się ze struktur narodowych ruchu młodzieżowego, którego kadry stanowiły istotną część armii zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Książkę uzupełnia ponad osiemdziesiąt biogramów działaczy narodowych z zaboru pruskiego oraz ponad sto fotografii ukazujących ich aktywność.

Czytelnik śledzi nie tylko tworzenie potencjału do walki z różnymi odsłonami polityki germanizacyjnej, ale także towarzyszące mu szerokie instrumentarium, nade wszystko jednak pracę i ogromny patriotyczny wysiłek wielkich i mniejszych „siłaczy”. Są oni obecni niemal na wszystkich stronach pracy. Monografia ma tylko mocne strony. Pod względem warsztatowym jest wzorcowa. (fragment recenzji dra hab. Henryka Lisiaka)