Książka Historyczna Roku

„Polska wojskowa misja zakupów w Paryżu w latach 1919-1921”, Piotr Uwijała

„Polska wojskowa misja zakupów w Paryżu w latach 1919-1921. Pozyskiwanie i transport zagranicznego materiału wojennego dla Wojska Polskiego w okresie wojny polsko-sowieckiej”
Piotr Uwijała
Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska Eko-Dom

(...) monografia autorstwa doktora Piotra Uwijały jest pierwszą w Polsce tak obszerną próbą opracowania tematu słabo przebadanego i opisanego w dotychczasowej polskiej historiografii wojskowej. Istnieją bowiem jedynie drobne – przyczynkarskie – publikacje dotyczące tylko niektórych kwestii podjętych przez Autora polecanej tutaj pozycji. Poza tym pewne rozproszone informacje na ten temat znaleźć można także w różnych opracowaniach dotyczących dziejów Wojska Polskiego z lat 1918–1921, głównie zaś jego broni głównych – mianowicie piechoty, kawalerii i artylerii, a także lotnictwa. Podobnie jest również w przypadku części publikacji z zakresu bronioznawstwa i munduroznawstwa, traktujących o uzbrojeniu i ubiorze oraz o obuwiu i oporządzeniu polskich sił zbrojnych w interesującym nas tutaj okresie. Znacząca – najważniejsza – część tych monografii oraz drobniejszych opracowań została wykorzystana przez Autora. 


(z przedmowy prof. zw. dra hab. Aleksandra Smolińskiego)