Książka Historyczna Roku

Aktualności

Po raz 14. startuje Konkurs „Książka Historyczna Roku”

Po raz 14. startuje Konkurs „Książka Historyczna Roku”

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Książka Historyczna Roku”. Rywalizacja o nagrody im. Oskara Haleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach:

  1. najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku;
  2. najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku;
  3. najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami;
  4. najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Laureaci nagród im. Oskara Haleckiego zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie jury spośród nadesłanych publikacji wybierze te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim etapie jury w każdej kategorii wybierze maksymalnie 10 książek nominowanych do nagrody, natomiast w trzecim jurorzy wyłonią laureatów. Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 2 do 31 października 2023 r. wybiorą w drodze głosowania internetowego najlepsze książki w kategorii naukowej i popularnonaukowej. Oprócz nagród jury ma prawo przyznać czterem publikacjom z listy nominowanych wyróżnienia o charakterze honorowym.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2022 r. a 28 lipca 2023 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 28 lipca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa) trzech egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego. Książki zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

W jury zasiadają: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, dr Piotr Gontarczyk, prof. dr hab. Marek Kornat, dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz., prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, red. Paweł Lisicki, prof. dr hab. Andrzej Nowak, red. Piotr Semka.

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 120 tys. zł. Fundatorami nagród są organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury, Polskie Radio oraz Telewizja Polska. Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Laureaci 13. Konkursu „Książka Historyczna Roku”

Laureaci 13. Konkursu „Książka Historyczna Roku”

Zgodnie z regulaminem jury przyznało nagrody w czterech kategoriach. Otrzymali je autorzy, których książki zostały wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 31 grudnia 2021 r. Od 1 do 31 października konkursowi towarzyszyło głosowanie internetowe, w ramach którego czytelnicy wybrali swoje „Książki Historyczne Roku”. 


W kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” jury nagrodziło pracę Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora pt. Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii otrzymała książka autorstwa Pawła Skibińskiego Odnowa tej Ziemi. I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1979

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” uhonorowana została książka Wojciecha Wencla pt. Lechoń. Rycerz i faun. Czytelnicy w tej kategorii wybrali książkę także autorstwa Wojciecha Wencla pt. Wierzyński. Sens ponad klęską

Za „Najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku” uznana została książka Piotra Długołęckiego pt. W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939 -1945

 W kategorii „Najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku” jury uhonorowało książkę Żyć znaczy filozofować autorstwa Stanisława Grygiela. 

Jury przyznało również honorowe wyróżnienia tytułom: Odnowa tej ziemi. I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1979 autorstwa Pawła Skibińskiego, Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917-1945 Tadeusza Pawła Rutkowskiego, „Dialog należy kontynuować…” Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969 – 1985. Studium przypadku w opracowaniu Rafała Łatki i Filipa Musiała oraz Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 czerwiec – grudzień w opracowaniu Sławomira Dębskiego. 

 „Książki Historyczne Roku” zostały wybrane przez jury w składzie: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Marek Kornat, dr Piotr Gontarczyk, dr. hab. Zbigniew Wawer, Paweł Lisicki, Piotr Semka oraz ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk. 

Laureaci Konkursu „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego otrzymali statuetki i nagrody pieniężne ufundowane przez: Telewizję Polską, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czwartek, 1 grudnia w siedzibie Telewizji Polskiej.

Zakończyło się głosowanie czytelników w 13. Konkursie „Książka Historyczna Roku”

Zakończyło się głosowanie czytelników w 13. Konkursie „Książka Historyczna Roku”

Tytuły, które uzyskały najwięcej głosów czytelników dołączą do zwycięskich książek wybranych przez jurorów. 

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się w czwartek, 1 grudnia 
w siedzibie Telewizji Polskiej. 

Organizatorami Konkursu są: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.

Rusza głosowanie czytelników w 13. Konkursie „Książka Historyczna Roku”

Rusza głosowanie czytelników w 13. Konkursie „Książka Historyczna Roku”

W tym roku wydawnictwa i rektorzy szkół wyższych zgłosili do Konkursu „Książka Historyczna Roku” 127 publikacji. Powołane przez organizatorów jury, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka, wybrało 33 książki spośród których wyłoni zwycięzców w czterech kategoriach: 

I. „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” 
II. „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”
III. „Najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX”
IV. „Najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku” 

Zwycięzców w kategorii naukowej i popularnonaukowej wybiorą również czytelnicy. Plebiscyt internetowy na ksiazkahistorycznaroku.pl rozpocznie się 1 października o godzinie 9.00 i potrwa 
do 31 października br.

Rusza 13. Konkurs „Książka Historyczna Roku”

Rusza 13. Konkurs „Książka Historyczna Roku”

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury po raz trzynasty zapraszają do udziału w Konkursie „Książka Historyczna Roku”. Rywalizacja o Nagrody im. Oskara Haleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach:


najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku; 

najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku;

najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze  standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami; 

najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym

Laureaci Nagród im. Oskara Haleckiego zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie jury spośród nadesłanych publikacji wybierze te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim etapie jury w każdej kategorii wybierze maksymalnie 10 książek nominowanych do nagrody, natomiast w trzecim jurorzy wyłonią laureatów. Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 1 do 31 października 2022 r., wybiorą w drodze głosowania internetowego najlepsze książki w kategorii naukowej i popularnonaukowej. Oprócz nagród jury ma prawo przyznać czterem publikacjom z listy nominowanych wyróżnienia o charakterze honorowym.