Książka Historyczna Roku

Laureaci II edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”

Laureatką II edycji konkursu im. Oskara Haleckiego Książka Historyczna Roku w kategorii „Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w okresie XX wieku” została Agata Mirek za książkę Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956. Agata Mirek wygrała także w plebiscycie czytelników.

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” zwyciężyła praca Grzegorza Hryciuka, Małgorzaty Ruchniewicz, Bożeny Szaynok i Andrzeja Żbikowskiego - Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Jackowi Pawłowiczowi za książkę Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948.